Misyon&Vizyon

YAPA, bugüne kadar okul öncesi eğitim alanında hizmet verirken sahip çıktığı temel ilkeleri ile varolmayı başarmıştır. YAPA'nın tüm kurumlarında bu ilkeler esas alınmaya devam edecektir. YAPA'nın ve YAPA'lıların sahip çıktığı ilkeler şunlardır:

- Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkemiz için belirlediği vizyona sahip çıkmak,

- Bilimsel düşünce ve birikimden asla taviz vermemek,

- İnsanın biricikliği düşüncesinden hareketle, çocuğun öncelikli yararı ve iyiliğini esas almak,

- Evrensel düşünüp yerel davranmak,

- Süreklideğişen ve gelişen dünya koşulların, değişip gelişerek uyum sağlamak,

- Toplum ve ülke yararını, kurumsal yararın üstünde tutmak.