Ergenlerde Psikolojik Danışmanlık

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel-davranışçı terapiler, bireylerin günlük yaşamlarında üstesinden gelemedikleri güçlükler ve yaşam problemleri ile karşılaştıklarında onlara yardım etmek için öğrenme kuramlarını uygulayan, problem odaklı, ‘burada ve şimdi’ ile ilgilenen, davranışçı psikolojik danışma kuramından temel alınarak geliştirilmiş bir tedavi şeklidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, yaşanan psikolojik sorunların kişinin kendisi ve dünyayla ilgili olumsuz inanç ve düşüncelerinden kaynaklandığına inanır. Kişinin yaşadığı sorunların büyük oranda yanlış önyargı ve varsayımlardan kaynaklandığını öne sürer.

Bu çarpık değerlendirmelerin temelinde ise bireyin bilişsel gelişim sürecindeki hatalı öğrenmeleri yatmaktadır. İşlevsel olmayan diğer bir deyişle gerçeği çarpıtan, kişiye duygusal olarak acı veren ve/veya kişinin hedeflerine ulaşmasını engelleyen bu düşünceleri bulup çıkarmaktır. Bunları ortaya çıkarır,değiştirir ve dönüştürür. Bu şekilde kişi yaşadığı sorunların sorumluluğunu da kabul etmiş olmaktadır. Bu anlamda yaşadığı her değişim ve dönüşüm onun kendine olan özgüvenini artırır, hayata ve olaylara karşı daha olumlu bir bakış açısı kazanmasını sağlar.

BDT hangi sorunlarda yardımcı oluyor?

- Depresyon

- Panik bozukluğu Sosyal fobi

- Obsesif kompulsif bozukluk

- Madde kullanımı

- Davranım bozukluğu

- Kişilik bozuklukları

- Alışkanlık bozuklukları

- Uyku bozuklukları

- Kronik sırt ağrısı

- Kulak çınlaması

- Çift sorunları

- Aile sorunları

- Komplike yas

- Patolojik kumar

- Öfke ve düşmanlık

Grup Terapisi

Grup terapisi, bireysel yapılan terapinin gruba bölünmüş şeklidir. Danışanlar bireysel terapi yerine başka danışanlarla beraber grup terapisi uygulayarak, hem birbirlerine geri bildirimde bulunurlar, hem de birbirlerine bir şekilde ayna tutarlar. Böylece bazen içinde bulunduğumuz ruhsal durumda farkında olmadığımız yönlerimizi birbirimize göstermek ve farkındalığımızı arttırmak için grup terapisi; sık kullanılan ve verimli bir terapi çeşididir.

Grup Terapisi; eğitim almış lider bir psikoterapist yönetiminde, belirli sayıda katılımcı ile yapılır. Gruplar genel olarak 6-10 kişi arasında olur ve bazen bir tema altında grup kurulurken, (kilo verme, sosyal fobi, bağımlılık, sınav kaygısı vs.) bazen kişisel gelişim, bazen de sadece düşünce içeği değişiklikleri gibi daha genel bir amaçla grup kurulabilir.

Grup terapileri; grubun kuruluş şekline ve amaçlarına göre çocuklar, ergenler ve yetişkinler için kullanılmaktadır.

Grup terapisi hangi hastalıklarda ve durumlarda uygulanır?

Anksiyete bozuklukları (Panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, akut ve kronik stres bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, sosyal fobi, dissosiatif bozukluklar, konversiyon bozukluğu, somatizasyon bozukluğu, hipokondriazis, sınav anksiyetesi, performans anksiyetesi)

- Duygudurum bozuklukları (depresyon, iki uçlu duygudurum bozukluğu)

- Psikotik bozukluklar (Destekleyici, eğitici gruplar)

- Yeme bozuklukları

- Madde ve alkol kullanım bozuklukları

- Cinsel sorunlar

- Kişilik bozuklukları

- Yas, komplike yas, kayıp ve travmalar

- Çocukluk travmaları

- İlişki sorunları

- İhmal, istismar ve şiddet

- Kronik fiziksel hastalıklar

- Duygusal durumlarla bağlantılı fiziksel bozukluklar

- İşyerlerindeki ilişkisel sorunlar

- Okullardaki ilişkisel sorunlar

- Çatışma çözümü

- Ebeveynlik eğitimi

- Yaşam değişikliklerine uyum sorunları

- Zorlu ve kronik hastalıklarla uğraşan hasta yakınlarına yardım

- Farkındalık, içgörü ve kişisel gelişim