Çocuklar Neden Doğada Olmalı?

Günümüzün çocukları ve aileleri doğada maalesef yeterince zaman geçirmiyorlar. Dışarıda oyun oynamak yerine televizyon, bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi cihazlarda daha fazla vakit harcıyorlar.
Doğada zaman geçirmek,
yaratıcılığı ve problem çözmeyi destekler. Dikkat ve odaklanma ile ilgili güçlükleri azaltır. Doğal dünyayla temas halinde olan çocuklarda yapılan araştırma sonucunda dikkat eksikliği bozukluğunun belirtilerinin önemli ölçüde azaldığı, akademik başarının önemli ölçüde arttığı görülmüştür.

Fiziksel aktiviteyi arttırır: Çeşitli doğal ortamlarda zaman geçiren çocuklar fiziksel olarak daha aktiftir, beslenme konusunda daha bilinçlidir, birbirlerine daha yakın ve daha yaratıcıdırlar.
Öz disiplini geliştirir: Yeşil alanlarda daha fazla zaman geçiren
çocuklarda kendini kontrol etme becerisi ve öz disiplin yüksektir.

Stresi ve kaygıyı azaltır:
Yapılan araştırmalar doğal oyun alanlarında bulunan çocuklardaki stres ve kaygı seviyelerinin diğer çocuklara göre daha az olduğunu göstermektedir.
Okul bahçesindeki çocuklar üzerine yapılan araştırmalar, çocukların yeşil alanlarda daha yaratıcı oyun biçimlerine girdiklerini, daha fazla işbirliği yaptıklarını ve bilişsel yeteneklerinin geliştiğini göstermiştir.


#doga #dogalortam #doğaileiçiçe