Çocuk ve Ergen Testleri

Wisc-R Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği: 6-16 yaş arası çocuklar için uygulanır. 12 alt testten oluşmuştur ve bu alt testler sözel ve performans testleri olarak ikiye ayrılmıştır. Dikkat eksikliği ve özgül öğrenme güçlüğü tanısı koymada da yararlanılan bir zeka testidir.

Denver Gelişimsel Tarama Testi: 0-6 yaş arası çocuklarının gelişimini takip etmek için uygulanır. Çocuklardaki gelişimsel gecikmeyi ve bozukluğu fark etme amacıyla kullanılır. Test 105 maddeden Oluşmaktadır.

Çocukların Algı Testi(C.A.T): CAT testi değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmuştur. 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir olup, çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Resimler özellikle beslenme problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve ebeveyn ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: Temel olarak görsel algılamayı saptamaya çalışan bir testtir. Test el-göz koordinasyonu, şekil zemin, şekil değişmezliği uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri olmaz üzere baş algısal beceriyi ölçmektedir. 3-8 yaş arası çocuklara uygulanır.

Luisa Düss Psikoanalitik Hikayeler Testi: Kişilik komplekslerini ölçen sözel bir testtir. Yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması beklenen 10 hikayeden oluşur. Çocuklara ve yetişkinlere uygulanır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri(AGTE): Bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. 0-6 yaş çocukların uygulanan andaki gelişimini ve becerilerini ebeveynden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

Metropoliten Okul Olgunluğu Testi: 6 yaş çocukların, ilkokula olgunluk seviyelerini ölçmek için kullanılan bir ölçektir.

Burdon Dikkat Testi: Bu test çocuğun dikkatini ölçer. 10-20 yaş arasında yaşlara uygulanır.